Noll tolerans mot mobbning!

Det finns mycket kvar att göra när det gäller mobbning, kränkande behandling, utanförskap och trakasserier inom skolvärlden. Det behövs fler aktörer som jobbar och samarbetar kring frågan, för att vända den negativa trenden som råder. Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!

Bli ett stödföretag du med!
Läs mer på nolltolerans.org

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter