SHR blir VISITA

Tidigare har de flesta anläggningar använt sig utav Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR)´s avbokningsregler.

 

Den 23 april 2012 bytte SHR namn till VISITA Svensk Besöksnäring.


Inom hotell- och restaurangnäringen har även VISITA fastställt allmänna villkor gällande bokning och beställning av konferenser och övriga arrangemang. Villkoren är dispositiva, det vill säga, parterna kan komma överens om egna regler.

VISITAS avbokningsregler lyder:
Avbeställning skall ske skriftligt.
Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på beställningen. Den tillämpliga procentsatsen skall anges i leverantörens bekräftelse av mottagandet av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

 

Läs gärna mer på www.visita.se

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna